Regulamin zakupów w Aptece Internetowej -bliskaapteka.pl

Od 14,02,2017r

 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bliskaapteka.pl

 2. Apteka Bliska prowadzi sprzedaż detaliczną poprzez internet. Zamówienia przyjmowane są na stronie internetowej www.bliskaapteka.pl

 3. Apteka internetowa prowadzona jest przez „BLUEINFERNO” sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Berlinga 14C, 15-814 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod numerem KRS 0000487308, NIP: 5423234699, REGON: 200820062, posiadającą zezwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Białymstoku nr FAPO.B.8520.1.12.2011 na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Sprzedaż internetowa dokonywana jest przez Apteka Bliska Samoobsługowa, ul. Gajowa 59C, 15-794 Białystok.

 4. Dane kontaktowe:

APTEKA BLISKA SAMOOBSŁUGOWA

ul. Gajowa 59C, 15-794 Białystok

adres e-mail: info@bliskaapteka.pl

tel. 85 6536800

 1. W związku z art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo Farmaceutyczne Apteka nie prowadzi sprzedaży produktów leczniczych, suplementów diety i innych produktów wskazanych w art. 72 ust. 5 ustawy Prawo farmaceutyczne przedsiębiorcom prowadzącym apteki i hurtownie farmaceutyczne i w tym zakresie zastrzega sobie prawo odmowy realizacji złożonego zamówienia.

 2. Zakupów za pośrednictwem strony internetowej www.bliskaapteka.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie .

 3. Produkty sprzedawane przez Aptekę zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadają odpowiednie zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Produkty zostały nabyte od uprawnionych podmiotów oraz są przechowywane w warunkach zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie.

 4. Wszystkie Produkty oferowane w Aptece są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Powyższe oznacza obowiązek Sprzedawcy dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.

 5. Produkty przedstawione na zdjęciach oraz ich opisy mogą się różnić od oferowanych w sprzedaży, gdy producent wprowadzi nowe wzory opakowań, nowe objętości lub nazwy.

 6. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej www.bliskaapteka.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Istnieje możliwość wystawienia faktur vat za dokonany zakup.

 7. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca dla stron, w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 8. Oferty promocyjne są ważne do wyczerpania zapasów lub do zakończenia trwania obniżki czasowej.

 9. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) do umów wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych nie mają zastosowania przepisy ww. ustawy.

 

 

 

 

 

§ 2. Definicje.

 

    Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupu w Aptece;

 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 3. Sprzedawca – Apteka Bliska Samoobsługowa przy ul. Gajowej 59C, 15-794 Białystok, należąca do „BLUEINFERNO” sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Berlinga 14C, 15-814 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod numerem KRS 0000487308, NIP: 5423234699, REGON: 200820062, posiadająca zezwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Białymstoku nr FAPO.B.8520.1.12.2011 na prowadzenie apteki ogólnodostępnej;

 4. Apteka – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bliskaapteka.pl, za pośrednictwem którego składane są Zamówienia;

 5. Produkt – rzecz ruchoma sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Apteki na rzecz Klienta, za zapłatą ceny.

 

§ 3. Składanie zamówień i ich realizacja.

 

 1. Zamówienie składane jest poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.bliskaapteka.pl. W trakcie składania zamówienia Klient podaje dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz.U. z 2015 r., poz. 481). Przy okazji składania zamówienia Klient ma możliwość utworzenia indywidualnego Konta na stronie internetowej. W celu złożenia zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu.

 2. W związku z zamówieniem Apteka kontaktuje się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

 3. Minimalna wartość zamówienia wynosi 20 zł netto.

 4. Klient posiada prawo wyboru sposobu wydania Produktów oraz formy płatności spośród dostępnych opcji, zgodnie z § 4. i § 5. regulaminu.

 5. Brak płatności w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia skutkuje odmową realizacji tego zamówienia.

 6. O etapach realizacji zamówienia Klient jest powiadamiany e-mailem o odpowiedniej treści.

 7. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia, zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Apteką.

 8. Przyjęte zamówienia są realizowane w terminie 1-5 dni roboczych, o ile nie występuje brak któregoś z zamawianych Produktów lub nie występują błędy w zamówieniu (niepełny lub błędny adres).

 9. Realizacja zamówienia zaczyna się od chwili zaksięgowania wpłaty od Klienta na koncie Sprzedawcy (w przypadku płatności przelewem) lub po otrzymaniu przez Klienta e-maila potwierdzającego zakup (odbiór za pobraniem).

 10. O terminie wysyłki Klient zostanie poinformowany e-mailem.

 11. Czas realizacji zamówienia obejmuje łączny czas potrzebny na ewentualne sprowadzenie produktu do apteki, jak również czas realizacji zamówienia oraz czas dostarczenia zamówienia do Klienta.

 12. Dostarczanie zamówionych Produktów odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD i Poczty Polskiej. Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru w:

APTEKA BLISKA SAMOOBSŁUGOWA

ul. Gajowa 59C, 15-794 Białystok

godz. otwarcia: pn-pt: 7.00-20.00; sob.: 8.00-16.00; ndz.: 10.00-14.00

tel. 85 6536800

 1. Apteka nie odpowiada za opóźnienia w dostawie Produktów, za które odpowiedzialność ponoszą firmy kurierskie i Poczta Polska.

 2. W przypadku niezrealizowania zamówienia z winy Klienta, np.: podania błędnego adresu, nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, itp., Apteka zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami zwrotu Produktu oraz ponownej przesyłki.

 

§ 4. Koszty przesyłki.

Koszt dostarczenia zamówienia na terenie Polski przez Pocztę Polską

Kwota

zamówienia

Koszt dostarczenia zamówienia na terenie Polski przez Pocztę Polską

Przy opłacie z góry – płatność elektroniczna

Przy opłacie za pobraniem

0,00-99,99 zł

11,50 ZŁ

11,50 ZŁ

100,00-199,99 zł

10,50 ZŁ

10,50 ZŁ

200,00-299,99 zł

9,50 ZŁ

9,50 ZŁ

Powyżej 300,00 zł

GRATIS

GRATIS

 

Koszt dostarczenia zamówienia na terenie Polski

Kwota

zamówienia

Koszt dostarczenia zamówienia przez firmę kurierską DPD

Przy opłacie z góry – płatność elektroniczna

Przy opłacie za pobraniem

0,00-299,99 zł

17,50 ZŁ

17,50ZŁ

 

Powyżej 300,00 zł

GRATIS

GRATIS

 1. Istnieje możliwość wysyłki poza granice Polski na terenie UNII EUROPEJSKIEJ - dostawa Pocztą Polską; koszt 55 zł, wyłącznie po wcześniejszej przedpłacie na nasze konto.

 2. Brak kosztów przesyłki przy wyborze opcji Odbiór Osobisty.

 3. Powyższe koszty są doliczane przy składaniu zamówienia.

 

§ 5. Płatności.

 

Możliwe formy płatności:

 

 • płatność kartą płatniczą lub gotówką przy odbiorze osobistym w aptece;

 • płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki;

 • płatność elektroniczna przez wszystkie kanały www.przelewy24.pl/cms,66,przelewy_karty_przekazy.htm

 • przelew standardowy na konto bankowe:

 

APTEKA BLISKA SAMOOBSŁUGOWA

ul. Gajowa 59C, 15-794 Białystok

 

Nr konta: 12 8769 0002 0392 7111 2000 0020

 

 

§ 6. Prawo do odstąpienia od umowy.

 

 1. Zgodnie z art. 96 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane do apteki wyłącznie z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.

 2. Odnośnie pozostałych Produktów, Konsumentowi na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego produktu.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta dostępnym pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy, łącznie z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną (jeżeli została dołączona do zakupionego produktu) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 9. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres: APTEKA BLISKA SAMOOBSŁUGOWA, ul. Gajowa 59C, 15-794 Białystok.

 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 12. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 13. Zgodnie z art. 38 pkt 5 ustawy o prawach konsumentów Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 14. Konsumentowi w razie sporu ze Sprzedawcą służy także prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr

 

§ 7. Reklamacje.

 

 1. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.). Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 2. Przed odbiorem przesyłki Klient ma prawo w obecności kuriera sprawdzić stan zabezpieczeń paczki. Jeżeli występują jakiekolwiek uszkodzenia paczki, prosimy o jej nieprzyjmowanie. W takim przypadku zostanie ona natychmiast zwrócona do Sprzedawcy w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego przekazania Klientowi zamówionych Produktów. Należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody i skontaktować się administratorem apteki internetowej.

 3. Reklamacje należy kierować na adres mailowy info@bliskaapteka.pl . Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie o czasie rozpatrzenia reklamacji.

 4. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest odesłanie przesyłki na adres Sprzedawcy w stanie nienaruszonym, łącznie z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną (jeżeli została dołączona do zakupionego produktu).